Network weathermap plugin for Cacti 1.0

Следвайки инструкциите на https://github.com/howardjones/network-weathermap е възможно да имате отново работещ weathermap в Cacti 1.x. Все още има какво да се корегира по кода, но основната функционалност като визуализиране (без clickable maps) на weathermap и тяхното...