Черните котки са родени без късмет

Именно животното, което носи лош късмет, се е родило без какъвто и да е такъв заради хорските предубеждения. Британските природозащитници се противопоставят на тези суеверия и апелират все повече семейства да приемат черните котки за свои домашни любимци. Прочети...

Chrome OS

http://sites.google.com/site/chromeoslinux/home Това е измама както вече се установи от http://www.pcworld.com/

Правилници …

ПРАВИЛНИК НА ШЕФА 1. Шефът има право. 2. Шефът винаги има право. 3. В малко вероятния случай, когато някой подчинен има право, автоматично влизат в сила чл.1 и чл.2. 4. Шефът не спи, той почива. 5. Шефът не пие, той дегустира. 6. Шефът не закъснява, той е...

PHP 5.3 on FreeBSD

Get the source from any mirror via fetch http://bg2.php.net/get/php-5.3.0.tar.bz2/from/bg.php.net/mirror Untar/UnBzip2 it. ./configure \ –disable-all \ –prefix=/usr/local \ –with-zend-vm=CALL \ –with-apxs2=/usr/local/sbin/apxs \...