iPhone alternative OS

A milestone has been reached in iPhone firmware modification on Friday with the first alternative operating system for the hardware, Linux, now running on the device. iPhone Linux Demonstration Video from planetbeing on Vimeo. The first build created by Dev Team is...

Apple vs UK

Както знаете Apple имат проблеми с техните реклами и регулаторните органи в Обединеното Кралство които смятат че рекламите им са подвеждащи. Долната реклама е спряна защото скоростта на зареждане на данни през интернет е нереалистична и подвежда потребителите относно...

NASA Tests First ‘Deep Space Internet’

Наближава времето когато ще има интернет и за хората в космоса. Предизвикателствата са много – това със сигурност е нещо различно от IP v4/v6 Прочети оригиналната статия тук...