Microsoft reimagines its corporate home

Thursday, January 27, 2005 By TODD BISHOPSEATTLE POST-INTELLIGENCER REPORTER Microsoft Corp.’s plan to redevelop its Redmond campus, more than merely adding new buildings, would significantly reshape major portions of the software giant’s sprawling...

Home at OpenSolaris.org

Home at OpenSolaris.org – За всички които искат да видят сорс кода на тази операционна система

FreeBSD 6.0 Schedule

July 10   – RELENG_6 branchAugust 1  – RELENG_6_0 branchAugust 15 – 6.0-RELEASEftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/Jun_2005

SQL 2005 и VS2005

Microsoft обявиха датите когато ще излезнат новите версии на SQL Sever 2005 и Visual Studio 2005 – 7 ноември 2005 г. – тази дата е спомената на Tech Ed 2005. Все още не са казали нищо за Windows Server 2003 R2 и кога той ще бъде достъпен за...