DualStack/tcp46 web and mail server

You can verify it via commands dig www.ostreff.info AAAA traceroute6 www.ostreff.info curl -6 www.ostreff.info   It’s funny to see that in ipv6 worlds my site is 6 hop away. In ipv4 it’s 7 hops away.   Jordan-Ostreffs-MBP:~ jostreff$ traceroute6...

Network weathermap plugin for Cacti 1.0

Следвайки инструкциите на https://github.com/howardjones/network-weathermap е възможно да имате отново работещ weathermap в Cacti 1.x. Все още има какво да се корегира по кода, но основната функционалност като визуализиране (без clickable maps) на weathermap и тяхното...