How to support full unicode in MySQL database and fixup seeing weird characters on your WordPress blog

Change mysql settings ( my.cnf ) using manual from https://mathiasbynens.be/

Fix your wordpress installation existing posts using ideas from this blog – https://theblogpress.com/. For some  strange reasons old unpublished drafts on my blog written in cyrillic are broken!

If you have owncloud server installed, migrate all data and functionality to nextcloud. Now my personal cloud works under php 7.1 also.

Now site has almost everything up and running.

Still waiting for weathermap plugin to support cacti 1.0 plugin architecture!

 

HTTPS

В момента над 50% от уеб трафикът използва защитени HTTPS връзки към уеб сървърите. Как да защитите и вашият собствен сайт и как да настроите вашият  уеб сървър, така че да имате висока степен на защитеност може да Ви помогне https://www.ssllabs.com.

В кръга на шегата, това което ме изуми е резултатът на някой институции в .gov домейна ….

git via proxy

# echo $http_proxy
http://proxy:3128

# git config –global http.proxy $http_proxy

# git config –get http.proxy
http://proxy:3128

FreeBSD commands to set/check MTU

Here are various methods to change interface/ip interface MTU on current FreeBSD distros:

# ifconfig {interface-name} {ip-address} mtu 9000

# route change {ip-address/mask} -mtu 9000

To see the current MTU settings:

# route get {destination-IP-address} / ifconfig {interface-name}

Output:

route get 10.20.110.2
  route to: 10.20.110.2
destination: 10.20.110.0
    mask: 255.255.255.192
 interface: em0
   flags: <up,done,cloning>
 recvpipe sendpipe ssthresh rtt,msec  rttvar hopcount   mtu   expire
    0     0     0     0     0     0   9000  -454924

PHP 7 on FreeBSD 10.3

Днес реших да опитам какво е поведението на PHP 7.0.3, заменяйки PHP 5.6.18 върху този уеб сървър. На него се използват wordpress, piwik, owncloud, awstats, roundcube, cacti.
Не се наблюдаваха съществени проблеми, изключвайки отсъствието на често използваните extensions pecl-memcache, pecl-redis и php-mysql ( за щастие има php-mysqli което налага промяна на конфигурацията в някой от софтуерите – в моят случай roundcube ).

Процесът изискваше изпълнение на следната команда:
portmaster -o lang/php70 php56 повторено “n” пъти за всеки от инсталираните php56 extensions. На моменти се случва така че да трябва да се размени редът който сте си приготвили, за да може да се компилират нещата ( при мен подредбата изглежда така  ).

За да се използва redis поради това че няма готов freebsd port се прави следното:

git clone -b php7 https://github.com/phpredis/phpredis.git
mv phpredis/ /etc/ && cd /etc/phpredis
phpize && ./configure && make && make install
cd /etc && rm -rf phpredis
echo ‘extension=redis.so’ >> /usr/local/etc/php/extensions.ini
проверява се дали модулът се е инсталиран с командата „php –ri redis” .

Mоже отново да се използва owncloud със следната конфигурация и възползвайки се от ускорението което му дава redis:

‘memcache.local’ => ‘\\OC\\Memcache\\Redis’,
‘filelocking.enabled’ => ‘true’,
‘memcache.distributed’ => ‘\\OC\\Memcache\\Redis’,
‘memcache.locking’ => ‘\\OC\\Memcache\\Redis’,
‘redis’ =>
array (
‘host’ => ‘localhost’,
‘port’ => 6379,
‘timeout’ => 0,
‘dbindex’ => 0,
),

За да накарате cacti да заработи отново направете следното:

cd /usr/local/share && mv cacti cacti.port && git clone https://github.com/Cacti/cacti.git
cp cacti.port/include/config.php cacti/include/ && chown -R www:www cacti