ZFS във FreeBSD 7.0

Новата файлова система от SUN вече е добавена за експериментално ползване във FreeBSD 7.0-CURRENT. Повече информация тук.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.