WordPress MU

Е най-накрая успях да пусна WordPress MU.

Можете да го видите тук.

Има една единствена особеност – когато направите portinstall -r wordpress-mu под FreeBSD – недейте го слуша след това да си правите config файла според неговата препоръка. Просто инсталирайте сайта на съответния url на който го искате и web install-атора ще свърши необходимото.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.