Представянето на хибрида Toyota Auris във Великобритания – реализирано по технологията „3D-mapping“. Слогана е „Get your energy back“. Как е направено всичко това и малко повече за направата на самите ефекти: