Снегът и животните …

Някой се радват на снега в зоопарковете:

zx450gy250_844045 zx450gy250_844048

други не чак толкова:

zx450gy250_844051zx450gy250_844049  zx450gy250_844050

Снимки: Reuters