Error

a5dpts

Това е поредната радваща ме грешка в софтуер на Microsoft. За тяхно оправдание все пак това е beta software …