Безхаберие

Днес попаднахме на сайт наречен bezhaberie.com, свързан с проблемите в град София…. От там е взета и долната снимка …

Какво трябва да направите като попаднете на въпросната маркировка?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.